eksamile tulevad ainult   eksamieelduse  omajad   kes on   registreerunud  sellele eksamile   +   need  (mitteregistreerunud)  kes on e-maili teel kokkuleppinud / saanud eriloa  tulla sellele eksamile
pildiga oma dokument lauale
eksamieelduseta  "omavolilised“ osalejad  ei saa tulemust   kuna  eksamieelduseta  kohalviibija  kirjapandut  ei hinnata
variandile / piletile   kirjuta seal küsitud andmed :   nimi ja tudengikood  ja   hindepunktid  Moodle testide ja kodutöö eest   —   kui tead oma punkte
variandilehele  ei kirjutata lahendusi ega ülesannete vastuseid   —   selleks on antud  A4 lehti  2 tk.       . . . vajadusel saab paberit juurde küsida
nimi  on soovitav kirjutada igale lehele . . .             lahendused kirjuta arusaadavalt  (mõlemale paberipoolele), vältides „sodimisi“
kõik mis on  küsimuses / ülesandes   selgelt  ütlemata / määramata   —   saab valida vabalt;     ülesannete lahendamise järjekord on kah vaba
telefoni  ega   kalkulaatorit  pole vaja  ega  ei kasutata ;    muid abimaterjale   kah eksamil ei kasutata
kui valmis, siis  variant / pilet  on kõige esimene  (pealmine)  leht  ja  lahenduslehed järjesta sellesse järjekorda, nagu nad tuleks läbivaadata
kui  mingid lehed jäid üle ka lahendamise „mustandina“, siis need kõige viimasteks (alumisteks)   ja  kirjuta nendele   "MUSTAND"
(mustandit  EI PEA  eksamil kirjutama   —   kes eelistab kohe vormistada  "puhta"   lahenduse)
lahkudes jäävad  eksamitöö järjestatud lehed oma kohale lauale   —   ära unusta muid oma asju  istekohale
tulemus ilmub ÕIS-is  7 päeva jooksul
kellele tundub, et talle võib olla   ÕIS-is  sissekantud „vale hinne“   —   siis  kirjuta   (2 päeva jooksul pärast tulemuste ilmumist) :    margus.kruus @ ttu.ee
eksamitulemus / punktid  ei ilmu  moodle's — kuigi seal on  sellenimeline veerg  olemas  hinnete tabelis