Diskreetne Matemaatika

KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTID
Moodle' õppekeskkonnas :
   moodle.taltech.ee


  tagasi 

Moodle' TESTID ANNAVAD VÄIKSE OSA EKSAMIHINDEST

Aine IAX0010 hinne koosneb kolmest osast:
 • Moodle' testid annavad kuni 10 hindepunkti
 • kirjalik kodutöö annab kuni 10 hindepunkti
 • eksam   (jaanuaris   detsembris?)   annab kuni 80 hindepunkti

  EKSAMIEELDUS
  Üliõpilane on lubatud IAX0010 eksamile
  —   kui ta on saanud Moodle' testide eest vähemalt 5 punkti;
  ja
  —   kui ta   kirjalik kodutöö on   arvestatud   (olenemata kodutöö eest saadud hindepunktidest);

  "5 punkti Moodle' testide eest"   tähendab, et Moodle testide eest on minimaalselt vajalik saada   p o o l e d   võimalikust 10-st punktist.
  Kui mingid testid ununevad üldse tegemata, siis on ikkagi võimalik eksamieeldus saavutada:  kui on (näiteks)  äratehtud täpselt pooled testid ehk 6 testi 12st, nii et need 6 on maksimumpunktidele ehk on tehtud veatult   —   siis ongi pooled Moodle' punktid ehk minimaalsed 5 punkti 10st kogutud, misjuhul eksamieelduse Moodle-osa on täidetud.   Järjekindel  moodle'  testide õigeaegne vastamine toob tavaliselt kaasa  kaugelt rohkem kui ainult 5 ainepunkti.

  Moodle' SISSELOGIMINE

  Moodle sisselogimiseks on mitmeid võimalusi - vaata avalehel   moodle.taltech.ee. Sisenemise järel otsi e-kursuste nimekirjast: Diskreetne Matemaatika või IAX0010

  Diskreetse Matemaatika moodle'  sisulistis tuleb õigeaegset tähelepanu pöörata eelkõige KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTIDELE :

  Muid sealseid vahendeid ("terminid", "leia vastus", "päevik", Wiki ...) võib  moodle's  uudistada  (kui nad üldse paistavad?), kuid tegema/täitma neid ei pea.

  JÄLGI VASTAMISKUUPÄEVI !   (sügissemestril)
  Moodle'  esimese testi vastamispäev on  septembri keskel.
  Igat testi saab vastata  ühe ööpäeva  ehk kalendrikuupäeva jooksul, mis on kehtestatud selle konkr. testi vastamiseks.   Moodle avab konkr. testi vastamise  tema vastamiskuupäeva saabumisel ehk  kell 00:00 ja vastamisvõimalus kestab kuni 23:59  ehk  24 tundi.   Vastuse ärasaatmine  browseris  peab toimuma enne kuupäeva vahetumist   —   muidu peab  moodle  vastamiskatset  lubatud aja sisse mittekuuluvaks ehk ebaõnnestunuks.
  Igal testil on ta startimise järel ka kindel piiratud  vastamiskestus, mille jooksul peavad testiküsimused vastatud ja  browseris  ärasaadetud  saama.   See vastamiskestus on piisavalt pikk rahulikuks vastamiseks.
  Vastamispäevad selguvad vähemalt  2 nädalat  varem.   Iga testi vastamiskuupäev ilmub siin allpool tabelis  ja seda näeb ka  moodle'  sees  selle testi juures.
  Semestri esimestel nädalatel näed moodle's paljudes kohtades  vanu kuupäevi.   See on normaalne. Eelmise aasta kuupäevad ei tähenda, et  kogu  moodle  kursus on  "eelmise aasta oma".   Ignoreeri kõiki mineviku kuupäevi :   need uuenevad peagi õigeteks, kehtivateks kuupäevadeks.

  EESMÄRGIKS ON JÕUDA VEATU VASTUSENI
  Iga testi kohta võimaldab  moodle  teha kuni 10 vastamiskatset. Eesmärgiks on (igas testis) jõuda 100% eduka ehk täiesti veatu vastuseni.
  10 vastamiskatset iga testi kohta on kindlasti piisav veatu vastuse saavutamiseks, kes vaid püüab.
  Kui ei jõuta veatu vastamiskatseni või jääb teste üldse tegemata, siis Moodle' näitab arvutusliku keskmisena   (kõigi 12 testi eest kokku)   tulemuseks mingit murdarvu kuni 10-ni.
  Hindepunktideks on selle keskmise murdarvu täisosa — ehk (näiteks) 6.8 korral on testide eest hindepunktideks   6 punkti.

  ÄRA MAGA MAHA
       
  Ära jäta Moodle testide vastamist vastamispäeva  viimastele minutitele.
  Jälgi testide järjekorda :   testide paiknemine Moodle' nimekirjas ei pea olema  SAMAS JÄRJEKORRAS nagu on nende vastamisjärjekord kalendris  (allpool vastamiskuupäevade tabelis).

  KÕIKI TESTE SAAB HILJEM KORDAMISEKS VEEL VASTATA dets. lõpust alates
  sügissemestri üliõpilastele aines IAX0010 :
  Alates jõulupühadest avanevad testid jälle vastamiseks - ja neid saab õppimiseks / kordamiseks / harjutamiseks veel teha kuni eksamite lõpuni.   Testide vastamine pärast jõulupühi on vabatahtlik kordamine - see ei muuda enam Moodle' hindepunkte.
  Igat testi saab üldse vastata kokku kuni 10 korda — sellel ajal kui see konkr. test on vastamiseks avatud.   Esmalt vastatakse testi  tema  vastamispäeval  (sept. okt. nov.....).   Kui vastamispäeval  ei kulutata  kõik 10 katset  ära, siis kasutamata jäänud katsed  (kuni 10ndani)  on hiljem saadaval enne eksamit  vabatahtlikuks kordamiseks / harjutamiseks.

  KUI MÕNI PILT TESTIS PAISTAB EKRAANIL ILMA OMA PAREMPOOLSE SERVATA ?
  Uus Moodle' versioon näitab teste / pilte halvemini kui vanad versioonid näitasid.
  KUI avastad mõne küsimuse juures "äralõigatud" parema servaga pildi, siis abiks on browseri seadistuskäsk ZOOM: see tuleks klikkida 100% asemel 90% peale ja pilt saabki nähtavaks.   Browseri  pildisuurust saab vähendada ja suurendada klahvikombinatsioonidega   Ctrl + MIINUS       Ctrl + PLUSS
  Pildi normaalsuuruse taastab :   Ctrl + NULL

  EELMISTE AASTATE VASTAMISKATSED EI KEHTI!
  Kes on varem juba vastanud IAX0010 Moodle' teste (ehk läbib   Diskreetset Matemaatikat   juba teist korda)   —   näeb Moodle's oma eelmiste aastate testivastuste olemasolu.
  Kuid (kahjuks) Moodle ei arvesta nende vanade vastuste eest punkte!
  Punkte saab Moodle's ainult uute vastamiskatsete eest, mis on tehtud "nüüd" ehk pärast praegust liitumist Moodle's ainega IAX0010.
  Seega on vajalik vastata Moodle' teste sellel semestril, kui oled ainet IAX0010 läbimas   —   olenemata sellest, kas varasematel aastatel on (või ei ole) testid juba vastatud.

  MU VEATU VASTUSE KOHTA NÄITAB Moodle TULEMUST 0 ?
  Veerud Calculated weight ja Contribution näitavad osade testide jaoks valet tulemust.   Ignoreeri nendejaoks näidatavat nulli: 0.00   ja arvesta tulemusega Grade (mis võib samal ajal olla näiteks 100.00 )
  Moodle' testide hindepunktid   ( kuni 10 )   selguvad detsembris.

  no aga mul jäi IKKAGI üks test tegemata !?  

  Oota kuni tuju paraneb — üks test on ainult   1 / 12   kõikidest testidest
  ja   kõik testid kokku annavad  omakorda  ainult kümnendiku koguhindest.
  Niisiis ei ole   ü k s i k u l   tegemata testil  kaalukat mõju.
  Keskendu sellele, et   ü l e j ä ä n u d   testid saaks unustamiseta äratehtud.

  KÜSIMUSTE KORRAL SOBIB   e-mail

  Ära saada õppejõule teateid / küsimusi   Moodle' sisemise teatamisvahendi kaudu — sealt kus on rida teate teksti sisestamiseks ja nupp   Send / Saada.
  Need teated ei jõua kohale.
  Samuti ära esita õppejõule küsimusi ega teateid   Õppeinfosüsteemi ( ÕIS ) teadetesaatmise vahendi kaudu. Need jõuavad kohale suure hilinemisega — kunagi kauges tulevikus.
  Mistahes küsimused saada tavalise e-mailina oma mistahes mailikontolt — ehk saada Moodle'st ja ÕIS-ist   "väljaspool".

   
     Moodle'   testide   VASTAMISKUUPÄEVAD   2023  
  millal ?
    *.    LAUSEARVUTUS   N   14. sept.   +   21. sept     (24h + 24h = 48h kokku) 
    *.    ARVUSÜSTEEMID   N   21. sept
    *.    HULGAD   I N   28. sept.
    *.    HULGAD   II N     5. okt.
    *.    LOOGIKAALGEBRA N   12. okt.
    *.    LOOGIKAFUNKTSIOONID N   19. okt.
    *.    FUNKTSIOONIDE NORMAALKUJUDE MINIMEERIMINE N   26. okt.
    *.    testiVABA!  neljapäev N     2. nov.
    *.    VASTAVUSED;   RELATSIOONID N     9. nov.
   *.    LOOGIKAAVALDISTE ERIKUJUD N    16. nov.  +  23. nov.   (24h + 24h = 48h kokku)
   *.    LOOGIKAFUNKTSIOONIDE KLASSID N    23. nov. + 30. nov. + 7.dets.   (24h + 24h + 24h)
    *.    FUNKTSIOONIDE TÄIELIKUD SÜSTEEMID;   BAASID N     30. nov.  +  7. dets.   (24h + 24h = 48h kokku)
   *.    LOOGIKAELEMENDID DIGITAALSKEEMIDES N     7. dets.  +  14. dets.   (24h + 24h = 48h kokku)  


    Moodle' igat testi  saab teha ainult tema  vastamiskuupäeval  (24h jooksul);
    mõnda testi saab teha  kahel neljapäeval
    (24 + 24 = 48h jooksul).
    "kahel neljapäeval"  tähendab, et testi äravastata võib
    nendest kahest  ükskõik kumbal päeval :   ei pea vastama   m õ l e m a l   päeval.
    Tegemata Moodle' testid võivad kaasa tuua madalama eksamihinde  
           
   Testid ei ole loodud   t e l e f o n i g a   vastamiseks — kuigi see võib olla juhuslikult võimalik.
   Eelista  arvutit.

  SÜGISEL  on iga testi vastamispäevaks  mingi  neljapäev   (selle testi  vastamisneljapäev )

    tagasi 

    hl@cc.ttu.ee