Diskreetne Matemaatika
K E V A D s e m e s t e r

KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTID
Moodle' õppekeskkonnas :
   moodle.taltech.ee


  tagasi 

Moodle' TESTID ANNAVAD VÄIKSE OSA EKSAMIHINDEST

Aine IAX0010 hinne koosneb kolmest osast:
 • Moodle' testid annavad kuni 10 hindepunkti
 • kirjalik kodutöö annab kuni 10 hindepunkti
 • eksam   (jaanuaris   detsembris?)   annab kuni 80 hindepunkti

  EKSAMIEELDUS
  Üliõpilane on lubatud IAX0010 eksamile
  —   kui ta on saanud Moodle' testide eest vähemalt 5 punkti;
  ja
  —   kui ta   kirjalik kodutöö on   arvestatud   (olenemata kodutöö eest saadud hindepunktidest);

  "5 punkti Moodle' testide eest"   tähendab, et Moodle testide eest on minimaalselt vajalik saada   p o o l e d   võimalikust 10-st punktist.
  Kui mingid testid ununevad üldse tegemata, siis on ikkagi võimalik eksamieeldus saavutada:  kui on (näiteks)  äratehtud täpselt pooled testid ehk 6 testi 12st, nii et need 6 on maksimumpunktidele ehk on tehtud veatult   —   siis ongi pooled Moodle' punktid ehk minimaalsed 5 punkti 10st kogutud, misjuhul eksamieelduse Moodle-osa on täidetud.   Järjekindel  moodle'  testide õigeaegne vastamine toob tavaliselt kaasa  kaugelt rohkem kui ainult 5 ainepunkti.

  Moodle' SISSELOGIMINE

  Moodle sisselogimiseks on mitmeid võimalusi - vaata avalehel   moodle.taltech.ee. Sisenemise järel otsi e-kursuste nimekirjast: Diskreetne Matemaatika või IAX0010

  Diskreetse Matemaatika moodle'  sisulistis tuleb õigeaegset tähelepanu pöörata eelkõige KONTROLLKÜSIMUSTEGA TESTIDELE :

  Muid sealseid vahendeid ("terminid", "leia vastus", "päevik", Wiki ...) võib  moodle's  uudistada  (kui nad üldse paistavad?), kuid tegema/täitma neid ei pea.

  JÄLGI VASTAMISPERIOODE !   (kevadel :   igas kuus üks teemade grupp teste, 4 testi kuus)
  Semestri esimestel nädalatel näed moodle's paljudes kohtades  vanu kuupäevi.   See on normaalne. Eelmise aasta kuupäevad ei tähenda, et  kogu  moodle  kursus on  "eelmise aasta oma".   Ignoreeri kõiki mineviku kuupäevi :   need uuenevad peagi õigeteks, kehtivateks kuupäevadeks.

  EESMÄRGIKS ON JÕUDA VEATU VASTUSENI
  Iga testi kohta võimaldab  moodle  teha kuni 10 vastamiskatset. Eesmärgiks on (igas testis) jõuda 100% eduka ehk täiesti veatu vastuseni.
  10 vastamiskatset iga testi kohta on kindlasti piisav veatu vastuse saavutamiseks, kes vaid püüab.
  Kui ei jõuta veatu vastamiskatseni või jääb teste üldse tegemata, siis Moodle' näitab arvutusliku keskmisena   (kõigi 12 testi eest kokku)   tulemuseks mingit murdarvu kuni 10-ni.
  Hindepunktideks on selle keskmise murdarvu täisosa — ehk (näiteks) 6.8 korral on testide eest hindepunktideks   6 punkti.

  ÄRA MAGA MAHA
       
  Ära jäta Moodle testide vastamist  vastamisperioodi  viimase päeva  viimastele minutitele.
  Jälgi testide järjekorda :   testide paiknemine Moodle' nimekirjas ei pea olema  SAMAS JÄRJEKORRAS nagu on nende vastamisjärjekord kalendris  (allpool vastamiskuupäevade tabelis).

  KUI MÕNI PILT TESTIS PAISTAB EKRAANIL ILMA OMA PAREMPOOLSE SERVATA ?
  Uus Moodle' versioon näitab teste / pilte halvemini kui vanad versioonid näitasid.
  KUI avastad mõne küsimuse juures "äralõigatud" parema servaga pildi, siis abiks on browseri seadistuskäsk ZOOM: see tuleks klikkida 100% asemel 90% peale ja pilt saabki nähtavaks.   Browseri  pildisuurust saab vähendada ja suurendada klahvikombinatsioonidega   Ctrl + MIINUS       Ctrl + PLUSS
  Pildi normaalsuuruse taastab :   Ctrl + NULL

  EELMISTE AASTATE VASTAMISKATSED EI KEHTI!
  Kes on varem juba vastanud IAX0010 Moodle' teste (ehk läbib   Diskreetset Matemaatikat   juba teist korda)   —   näeb Moodle's oma eelmiste aastate testivastuste olemasolu.
  Kuid (kahjuks) Moodle ei arvesta nende vanade vastuste eest punkte!
  Punkte saab Moodle's ainult uute vastamiskatsete eest, mis on tehtud "nüüd" ehk pärast praegust liitumist Moodle's ainega IAX0010.
  Seega on vajalik vastata Moodle' teste sellel semestril, kui oled ainet IAX0010 läbimas   —   olenemata sellest, kas varasematel aastatel on (või ei ole) testid juba vastatud.

  MU VEATU VASTUSE KOHTA NÄITAB Moodle TULEMUST 0 ?
  Veerud Calculated weight ja Contribution näitavad osade testide jaoks valet tulemust.   Ignoreeri nendejaoks näidatavat nulli: 0.00   ja arvesta tulemusega Grade (mis võib samal ajal olla näiteks 100.00 )
  Moodle' testide hindepunktid   ( kuni 10 )   on näha  moodles  pärast testide vastamist.

  no aga mul jäi IKKAGI üks test tegemata !?  

  Oota kuni tuju paraneb — üks test on ainult   1 / 12   kõikidest testidest
  ja   kõik testid kokku annavad ainult kümnendiku koguhindest.
  Keskendu sellele, et   ü l e j ä ä n u d   testid saaks unustamiseta äratehtud.

  KÜSIMUSTE KORRAL SOBIB   e-mail

  Ära saada õppejõule teateid / küsimusi   Moodle' sisemise teatamisvahendi kaudu — sealt kus on rida teate teksti sisestamiseks ja nupp   Send / Saada.
  Need teated ei jõua kohale.
  Samuti ära esita õppejõule küsimusi ega teateid   Õppeinfosüsteemi ( ÕIS ) teadetesaatmise vahendi kaudu. Need jõuavad kohale suure hilinemisega — kunagi kauges tulevikus.
  Mistahes küsimused saada tavalise e-mailina oma mistahes mailikontolt — ehk saada Moodle'st ja ÕIS-ist   "väljaspool".

   
     Moodle'   testide   VASTAMISKUUPÄEVAD  
  millal ?
    *.    LAUSEARVUTUS    veebruar 
    *.    ARVUSÜSTEEMID    veebruar 
    *.    HULGAD   I  veebruar 
    *.    HULGAD   II  veebruar 
    *.    VASTAVUSED;   RELATSIOONID  märts
    *.    LOOGIKAALGEBRA  märts
    *.    LOOGIKAFUNKTSIOONID  märts
    *.    FUNKTSIOONIDE NORMAALKUJUDE MINIMEERIMINE  märts
    *.    FUNKTSIOONIDE TÄIELIKUD SÜSTEEMID;   BAASID  aprill
   *.    LOOGIKAFUNKTSIOONIDE KLASSID  aprill
   *.    LOOGIKAAVALDISTE ERIKUJUD  aprill
   *.    LOOGIKAELEMENDID DIGITAALSKEEMIDES  aprill


    Moodle' igat testi  saab teha ainult tema  vastamiskuul  (30p jooksul);
    Tegemata Moodle' testid võivad kaasa tuua madalama eksamihinde  
           

  KEVADEL  on iga testi vastamisperioodiks  mingi  kuu   (selle testi  vastamiskuu :   märts   aprill   mai )
    tagasi 

    hl@cc.ttu.ee